УСЛУГИ

Изберетенас

Ние сме професионалисти в това, което правим

Запознайте се с нашите дейност и разберете как можем да бъдем полезни за Вашия бизнес

Услуги по пренасяне на стока и логистика

АНДЖИ ЕЛТРЕЙД  е активна на пазара от много години, за да отговори на различните изисквания на частни лица, фирми и публични структури, които търсят услуга по професионално пренасяне, своевременна и надеждна услуга по организиране и управление на логистиката.

Нашата фирма работи с високо квалифициран персонал, специализиран във временно и дългосрочно сътрудничество и в състояние да работи по цялата територия на страната.

Нашата фирма е специализирана в интегрирани услуги по пренасяне, опаковане, превоз на стоки и движение на работна ръка под формата на аутсорсинг.

logistika-big-big
organizirane-na-sabitia-big-big

Организиране на събития

Всяко събитие се превръща в химическо съединение, магическа рецепта. Какви са съставките? Една творческа идея, изработена по мярка, проект, осъществен с грижа, избор на мястото и проектиране на оформление и оборудване, имащи за цел да промотират главния герой на събитието – било то дейност, продукт, дата, личност или услуга и уточняване на всеки отделен детайл. Резултатът? Експлозивен успех.

Събитието ще трябва да има увличаща сила, която да направи публиката съпричастна и ще трябва да създаде уникално преживяване, така че да остане незаличимо в паметта на тези, които са го преживели! Следователно,  нашата основна цел  е да дарим “сърце” на събитието и да предизвикаме “експлозивен ” отговор!

Благодарение на нашата подготовка и професионализъм успяваме да покрием всички сфери на комуникацията и сме в състояние да удовлетворим всякакви искания, независимо дали се касае за лансиране на продукт, пресконференция, фирмена вечеря, тийм билдинг, подреждане на щанд на изложение, план за герила маркетинг или една обикновена консултация.

Внос, износ и продажба

АНДЖИ ЕЛТРЕЙД ЕООД със своята структура извършва дейност по внос, логистика, продажба и дистрибуция на продукти, както хранителни от тип  “food” така и “non food” било за сферата на голямата дистрибуция, така  и за сферата на продажби на дребно.

АНДЖИ ЕЛТРЕЙД ЕООД се ползва от сътрудничеството на престижни и исторически италиански марки, които утвърждават качеството, надеждността и престижът на  Made in Italy по света. На клиента се гарантират ефективност, качество и конкурентни цени.

vnos-iznos-big-big
firmena-identichnost-big-big

Фирмена идентичност и реклама

АНДЖИ ЕЛТРЕЙД  предлага услуги по идентичност на марка и комуникация за лансиране на продукти, фирми и иновативни стартъпи. Отличаваме се с висока специализация в областите на стратегически и креативни компетенции в помощ на марките, с цел гарантиране на измерими резултати и винаги при спазване на определените бюджети.

Създаването на име на фирма или на продукт е един от най-сложните процеси в маркетинга. Проучването винаги започва с анализ на позиционирането вътре в целевия пазар и на таргетните групи, които ще трябва да запомнят новия бранд и да се привържат към него. Следователно, управлението на фирма за копирайт съвсем не е нещо просто.

Проучването за наименование всъщност изисква съвкупност от цели, които да се постигнат всички заедно и наведнъж: абсолютно несъществуване, убедителност, ненакърнимост, простота, лесен прочит, лесно запомняне, оригиналност.

Жилищно и индустриално почистване

АНДЖИ ЕЛТРЕЙД  притежава квалифициран персонал, проверени процедури и технологии, отговарящи на вида на желаното почистване и винаги с грижа за околната среда.

АНДЖИ ЕЛТРЕЙД  предлага услуги по почистване в областта на промишлените дейности, в това число за фирми от земеделието и хранително-вкусовата промишленост, за които извършва и една специфична дейност по проверка на остатъчен бактериен заряд, намиращ се по работните линии и на степента на хигиена на повърхностите и на съоръженията, като се ползват усъвършенствани системи за измерване.

В областта на жилищното почистване е в състояние да удовлетвори изискванията на фирми, офиси, публични структури, като гарантира високи стандарти на обеззаразяване, благодарение на методи за контрол и постоянни планирани проверки, съгласувани с Клиента.

Качеството на промишлените услуги и утвърденият опит правят  АНДЖИ ЕЛТРЕЙД високо квалифициран оператор в областта на жилищното и индустриалното почистване.

pochistvane-big-big
dezinfekcia-big-big

Дезинфекция, дезинсекция и дератизация

АНДЖИ ЕЛТРЕЙД  от години работи като натрупва многогодишен опит в областта на дезинфекцията, дезинсекцията и дератизацията.

АНДЖИ ЕЛТРЕЙД  успя да придобие задълбочено познаване на сертифицираните техники, като прилага винаги модерни и авангардни методи и продукти.

Екологични консултации

ЕКОЛОГИЧНИ КОНСУЛТАЦИИ И СЪДЕЙСТВИЕ ЗА УСЛУГИ ПО СЪБИРАНЕ, ТРАНСПОРТ И ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ВСЯКАКВИ ВИДОВЕ ОТПАДЪЦИ

АНДЖИ ЕЛТРЕЙД ООД, благодарение на директните връзки с фирма ЕКОБУЛ ПАРТНЕР ООД от Пазарджик (България) www.ecobul.eu предоставя услуги за събиране и транспортиране на отпадъци и инсталации за третиране и обезвреждане на всякакъв вид отпадъци, граждански и промишлени, предоставя на своите клиенти в цяла Европа екологични консултантски услуги, насочени към търсене на подходяща компания за събиране и извозване на отпадъци и подходяща инсталация за третиране на отпадъчни продукти, в пълно съответствие с европейските разпоредби.

АНДЖИ ЕЛТРЕЙД ООД използва десетилетия опит и квалифицирани техници и консултанти. Благодарение на своите услуги АНДЖИ ЕЛТРЕЙД ООД дава възможност на своите клиенти да имат директни договори както със сметосъбиращи и транспортни фирми, така и с инсталации, оторизирани за третиране и обезвреждане на отпадъци, в съответствие с европейските разпоредби.

АНДЖИ ЕЛТРЕЙД ООД оказва пряко съдействие за нормативните задължения относно управлението на отпадъците от производствения цикъл.

eco-consulting-2

СъвместнаРабота

Нуждаете се от нашите услуги?

Ще се радваме да научим с какво можем да Ви бъдем полезни